Regualmin Turnieju Siatkowej Piłki Plażowej

REGULAMIN
TURNIEJÓW  SIATKOWEJ  PIŁKI  PLAŻOWEJ

OPEN kobiet i mężczyzn o puchar Dyrektora MOSiR GRAND PRIX


I. ORGANIZATOR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pułtusku

II. CEL ZAWODÓW

  • Popularyzacja piłki siatkowej plażowej
  • Aktywny wypoczynek

III. TERMINY I MIEJSCE ZAWODÓW

12.07.2014r.

26.07.2014r.

9.08.2014r.

23.08.2014r.

(wszystkie turnieje rozegrane zostaną na Plaży Miejskiej w Pułtusku nad rzeką Narew)

IV. UCZESTNICTWO

  • Zgłoszenia drużyn w dniu zawodów do godziny 10oo
    godz. 1000 -  rozpoczęcie  rozgrywek  (do wyłonienia zwycięzców oraz punktowanych miejsc)
  • Kategorie:
    I   –  OPEN Mężczyzn
    II –   OPEN Kobiet

W przypadku zawodników niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna.


V. WARUNKI UCZESTNICTWA

Drużyna składa się z 2 zawodników (wpisanych do protokołu zawodów). Każdy zawodnik dopuszczony do uczestnictwa w Turnieju Siatkowej Piłki Plażowej powinien być ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków i musi złożyć własnoręcznie podpisane oświadczenie o zdolności do udziału w zawodach.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków.

VI. SYSTEM ROZGRYWEK

Mecze będą rozgrywane według ustalonego terminarza, poszczególne turnieje będą rozgrywane systemem ustalonym przez organizatora w dniu zawodów - w zależności od liczby zgłoszonych drużyn, turnieje odbywać się będą zgodnie z przepisami gry w siatkówkę plażową, punkty rankingowe zdobyte przez drużynę w poszczególnych turniejach będą decydowały o rozstawieniu w kolejnych turniejach, punkty będą przyznawane wg Załącznika nr 1.

VII. ZASADY GRY

1. Mecz trwa do dwóch wygranych setów przez jedną drużynę -  do 21 punktów.

Zmiana stron boiska co 7 punktów lub jej wielokrotność.

Trzeci set do 15 punktów – zmiana stron boiska co 5 punktów lub jej wielokrotność.

(W przypadku dużej ilości zespołów gra do dwóch wygranych setów do 15 punktów – zmiana

stron co 5 punktów lub jej wielokrotność.)

Decyzję podejmuje sędzia zawodów.

2. Mecz wygrywa zespół, który wygra dwa sety.

3. Zespół składa się z dwóch zawodników (kategoria OPEN mężczyzn) i dwóch zawodniczek (kategoria OPEN kobiet), w przypadku wykluczenia (dyskwalifikacji) bądź kontuzji jednego z nich zespół przegrywa

walkowerem.

4. Jedynie osoby wpisane do protokołu mogą uczestniczyć w turnieju.

5. Kapitan drużyny musi być zaznaczony w protokole.

6. Wytyczne dotyczące odbicia piłki.

a) Niedopuszczalne jest odbicie piłki sposobem oburącz górnym z wyjątkiem:

- odbicia drugiego w zespole (piłka nie powinna zrobić więcej niż 1,5 obrotu wokół własnej osi)

- obrona piłki po bardzo silnym ataku przeciwnika (piłka nie może być rzucona)

b) Niedopuszczalne jest „kiwnięcie” piłki na stronę przeciwnika.

c) Piłka zagrana po bloku liczy się jako odbicie.

d) Niedopuszczalne jest dotknięcie jakiejkolwiek części siatki.

7. Zabrania się noszenia przedmiotów takich jak: pierścionki, kolczyki, zegarki, bransoletki itp.

8. Zawodnicy mogą na własne ryzyko grać w okularach.

9. Zawodnicy muszą grać boso, o ile sędzia nie zadecyduje inaczej.

10. Obowiązują Przepisy Polskiego Związku Piłki Siatkowej – siatkówka plażowa.

11. Kapitan zespołu odpowiedzialny jest za zachowanie i dyscyplinę zawodników w zespole.

a)  Za niesportowe zachowanie, wulgaryzmy i inne niestosowne zachowanie grozi kara:

- żółta kartka

- czerwona kartka

- wykluczenie (dyskwalifikacja)

12. Turniej zostanie przeprowadzony systemem w zależności od ilości zgłoszonych drużyn.

13. System rozgrywek:

2 lub 3 zespoły w kategorii - każdy z każdym

4 zespoły w kategorii - podział na dwie grupy

a) wygrani o I m-ce

b) przegrani o III m-ce

5 lub 6 zespołów w kategorii – podział na dwie grupy

- w grupie każdy z każdym

- wygrani o I m-ce

- z drugich o III m-ce

7, 8 lub 9 zespołów w kategorii - podział na 3 grupy ( w tych grupach każdy z każdym)

- następnie wygrani z grup - każdy z każdym o miejsca I i III

VIII. PUNKTACJA

• za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje:

- wygrana        2 : 0 – 3 pkt.

- wygrana         2 : 1 – 2 pkt.

- przegrana       1 : 2 – 1 pkt.

- przegrana       0 : 2 – 0 pkt.

• o kolejności miejsc decyduje:

- większa liczba zdobytych punktów,

- wynik bezpośredniego spotkania

IX. SPRAWY DYSCYPLINARNE

Sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny.

X. WARUNKI TECHNICZNE

1. Mecze odbywać się będą równolegle na dwóch boiskach.

2. Organizator zabezpiecza boisko i piłki do rozegrania meczów - nie zapewnia piłek na rozgrzewkę

XI. NAGRODY NA ZAKOŃCZENIE GRAND PRIX

I miejsce - puchary

II miejsce - statuetki

III miejsce - statuetki

XII. SPRAWY KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wypadki,  niezawinione przez organizatora.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione.

4. W sprawach nieujętych w Regulaminie decyduje organizator.

5. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji Regulaminu.

6. Za organizację  TURNIEJÓW  SIATKOWEJ  PIŁKI  PLAŻOWEJ OPEN kobiet i mężczyzn o puchar Dyrektora MOS i R GRAND PRIX jest odpowiedzialny Pan Krystian Ciszkowski.


ZAŁĄCZNIK NR 1

Punktacja Turniejów Siatkowej Piłki Plażowej

1. 20 pkt.
2. 18 pkt.
3. 16 pkt.
4. 14 pkt.
5. 12 pkt.
6. 10 pkt.
7.   8 pkt.
8.   6 pkt.
9.   4 pkt.

10. 2 pkt.

W/w punktacja dotyczy  (nie ma indywidualnego przyznawania punktów).

Oprac: Józef Gryc - Dyrektor MOSiR

 

PŁYWALNIA

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA >>

lokalizacja

ul. St. Śniegockiego 3

biuro - tel. 23 692 81 29

kasy - tel. 23 692 53 65

plywalnia@mosir-pultusk.eu


GODZINY PRACY PŁYWALNI >>

GODZINY OTWARCIA SAUNY >>

REGULAMIN >>

CENNIK >>

WYKAZ SZKÓŁ NAUKI PŁYWANIA >>

TYGODNIOWY HARMONOGRAM REZERWACJI TORÓW PŁYWALNI >>

KOMUNIKAT O STANIE JAKOŚCI WODY

Pływalnia MOSiR informuje, że na podstawie aktualnych badań wody basenowej wykonanych przez firmę Jars Sp. z.o.o.  z siedzibą w Łajskach k/Legionowa przy ul. Kościelnej 2A, woda we wszystkich nieckach na Pływalni w Pułtusku jest przydatna do kąpieli. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY NA PŁYWALNI  >>HONORUJEMY KARTY:


 


P  A  L  S

zobacz: RANKINGI - STATYSTKIKORTY TENISOWE MOSiR

 

KORTY NA

STADIONIE  MIEJSKIM

ZAPRASZAMY >>


REGULAMIN KORTÓW >>

Rezerwacje przyjmuje

p. Mariusz Kalinowski

pod numerem tel.

883 905 359