Regulamin Amatorskiej Ligi Siatkówki o Mistrzostwo Ziemi Pułtuskiej

 REGULAMIN

AMATORSKIEJ LIGI SIATKÓWKI O MISTRZOSTWO ZIEMI PUŁTUSKIEJ 2009/10 

I. Cel

Upowszechnianie aktywnych form wypoczynku, podnoszenie sprawności fizycznej, popularyzacja gry w piłkę siatkową wśród mieszkańców Ziemi Pułtuskiej.

Wyłonienie mistrza Pułtuska 2009/10r.

II. Organizator

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pułtusku

III. Termin i miejsce

rozgrywki będą odbywać się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku

dokładne terminy poszczególnych spotkań ujęte zostaną odrębnym terminarzem gier, ustalonych po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.

IV. Rozgrywki odbywać się będą następującym systemem:

I runda każdy z każdym (do dwóch wygranych setów).

Na podstawie tabeli I rundy zespoły zostaną podzielone na 2 grupy:

I drużyny grające o mistrzostwo Pułtuska,

II drużyny grające o dalsze miejsca.

Liczba drużyn w I i II grupie zależna będzie od liczby zespołów biorących udział w rozgrywkach.

V. Zasady klasyfikacji drużyn

1. Za zwycięstwo zespół otrzymuje 2 punkty, za porażkę 1 punkt.

2. Walkower (v.o) : 2:0 (sety 25:0, 25:0), drużyna zwycięska 2 punkty, drużyna w stosunku do której orzeczony został v.o otrzymuje 0 punktów.

VI. O kolejności końcowej decyduje:

1. Większa ilość zdobytych punktów.

2. Lepszy stosunek setów (zdobytych do straconych).

3. Lepszy stosunek małych punktów (zdobytych do straconych).

4. Wyniki bezpośrednich spotkań.

 VII. Zasady uczestnictwa

1. Udział w zawodach jest płatny i wynosi:

- 100 zł od drużyny dorosłych (np. zakład pracy) na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtusku nr 65 1240 5309 1111 0010 1792 6189,

- drużyny szkolne zwolnione są z opłaty.

2. W rozgrywkach startują zespoły reprezentujące zakłady pracy, szkoły, drużyny osiedlowe, inne.

3. W rozgrywkach nie mogą brać udział zawodnicy aktualnie uczestniczący  na podstawie licencji w zawodach prowadzonych przez PZPS i od II ligi wzwyż.

4. Drużyny mogą składać się z kobiet i mężczyzn, jednakże przepisy dotyczące wysokości siatki obowiązują tak jak w zawodach mężczyzn, czyli górna taśma  siatki znajduje się na wysokości  243  cm .

5. Zawodnik może reprezentować w danym cyklu rozgrywek tylko jeden zespół. Udział tego zawodnika w innym zespole uwarunkowany jest wycofaniem się z rozgrywek  drużyny, w której był zgłoszony.

6. W przypadku drużyny - reprezentacji szkół musi w zgłoszeniu znaleźć się osoba sprawująca funkcję opiekuna - trenera.

7. Uczestniczący winni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków.

8. W przypadku drużyn koleżeńskich lub osiedlowych, jeżeli zawodnicy nie mają ukończonego 18 roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział w zawodach, którą wraz ze zgłoszeniem przedkłada organizatorom kapitan zespołu.

9. Tożsamość zawodników mogą sprawdzić kapitanowie drużyn w obecności sędziego prowadzącego mecz, ale przed rozpoczęciem spotkania.

VIII. Wymogi regulaminowe.

1. Terminarz spotkań będzie podany z odpowiednim wyprzedzeniem przez organizatorów PALS na stronie www.mosir.pultusk.pl

2. Rozgrywki przeprowadzone będą zgodnie z przepisami PZPS.

3. Zespół przystępujący do meczu musi się składać z minimum 6 zawodników. Tylko w przypadku kontuzji w trakcie meczu istnieje możliwość kontynuowania gry w składzie 5-cio osobowym.

4. W trakcie rozgrywek możliwe jest uzupełnienie listy zawodników maksimum o dwie osoby, pod warunkiem, że osoby nie były zgłoszone w innej drużynie.

5. Udział w danym meczu zawodnika nieuprawnionego powoduje walkowera.

6. Obowiązuje czas i miejsce podane w terminarzu. Drużyna, która w ciągu 10 minut od wyznaczonego czasu nie stawi się do gry przegrywa walkowerem. Przekładania meczów nie przewiduje się.

7. Organizatorzy zapewniają do rozgrywek piłki typu „Mikasa" lub Molten.

8. Wszelkie szkody spowodowane w obiektach, w których odbywają się zawody pokrywają bezpośredni sprawcy.

9. Za rzeczy zaginione w czasie rozgrywek Organizatorzy nie odpowiadają.

10. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych w tym piwa, na terenie szkoły.

11. O innych sprawach nie ujętych regulaminem decydują: sędzia zawodów i Organizatorzy. Zgłoszenie drużyny jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

12. Drużyna musi posiadać swoją nazwę, kapitana, telefon kontaktowy, musi posiadać jednolity strój sportowy z numerami od 1 do 99. Każdy zawodnik musi posiadać numer na koszulce. W przypadku braku stroju (jednolitego z drużyną) lub braku numerów na koszulce sędzia lub Organizator ma prawo nie dopuścić zawodnika lub zespołu do gry. Każdy zawodnik zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do gry w PALS. Osoby niepełnoletnie składają również zgodę rodziców.

IX. Zgłoszenia.

1. Zgłoszenia do rozgrywek przyjmowane są do dnia 11.12.2009r. (piątek).

2. Zgłoszenia przyjmowane będą w sekretariacie M O S i R w Pułtusku ul. Daszyńskiego 17 A, tel. 23692 02 67.

3. Pełne zgłoszenie do rozgrywek musi zawierać:
- wypełniony formularz zgłoszeniowy,
- oświadczenia zawodników,

- dowód wpłaty wpisowego,
- wyżej wymienione dane należy dostarczyć do organizatorów (MOSiR) do dnia 11.12.2009r.

4. W tym celu odbędzie się spotkanie opiekunów-trenerów lub kapitanów drużyn w dniu 11ngrudnia 2009r. w ZSZ im. Jana Ruszkowskiego, Al. Tysiąclecia 12, godz. 18:30 - wejście od ul. Harcerskiej (przy Sali Gimnastycznej).

 

PŁYWALNIA

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA >>

lokalizacja

ul. St. Śniegockiego 3

biuro - tel. 23 692 81 29

kasy - tel. 23 692 53 65

plywalnia@mosir-pultusk.eu


GODZINY PRACY PŁYWALNI >>

GODZINY OTWARCIA SAUNY >>

REGULAMIN >>

CENNIK >>

WYKAZ SZKÓŁ NAUKI PŁYWANIA >>

TYGODNIOWY HARMONOGRAM REZERWACJI TORÓW PŁYWALNI >>

KOMUNIKAT O STANIE JAKOŚCI WODY

Pływalnia MOSiR informuje, że na podstawie aktualnych badań wody basenowej wykonanych przez firmę Jars Sp. z.o.o.  z siedzibą w Łajskach k/Legionowa przy ul. Kościelnej 2A, woda we wszystkich nieckach na Pływalni w Pułtusku jest przydatna do kąpieli. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY NA PŁYWALNI  >>HONORUJEMY KARTY:


 


P  A  L  S

zobacz: RANKINGI - STATYSTKIKORTY TENISOWE MOSiR

 

KORTY NA

STADIONIE  MIEJSKIM

ZAPRASZAMY >>


REGULAMIN KORTÓW >>

Rezerwacje przyjmuje

p. Mariusz Kalinowski

pod numerem tel.

883 905 359