Regulamin Pułtuskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki 2012/13

REGULAMIN

PUŁTUSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI

sezon 2012/13

 

I. Wstęp

1.    Celem rozgrywek PALK jest popularyzacja w naszym regionie koszykówki
i stworzenie możliwości grupom amatorskim rozgrywania systematycznych spotkań.
2.    Organizatorem ligi jest:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pułtusku
oraz Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Józef”
3.    Patronat nad rozgrywkami pełni: Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Dębski oraz Poseł Ziemi Pułtuskiej Henryk Kowalczyk.
Patronat medialny – Pułtuska Gazeta Powiatowa.
4.    Liga PALK  jest prowadzona na zasadzie gry o mistrzostwo. Jeden sezon składa się
z rundy zasadniczej („każdy z każdym”) oraz fazy play off.
5.    Termin i miejsce:
a)    rozgrywki będą odbywać się w salach gimnastycznych Pułtuskich Szkół,
b)    inauguracja rozgrywek w sezonie 2012/13 odbędzie się 13 października 2012 roku w Hali Sportowej Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Pułtusku. Terminarz poszczególnych meczy zostanie przedstawiony po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.
6.    Udział poszczególnych drużyn w rozgrywkach uzależniony jest od wniesienia opłaty wpisowej w określonym terminie przed rozpoczęciem rozgrywek.
Wpisowe wynosi 200 zł od drużyny i należy je wpłacić do 03.09.2012 r. na konto:

Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Józef"
Ul. Stare Miasto 2, 06-100 Pułtusk
Bank: Pekao S.A. O/Pułtusk
46 1240 5309 1111 0000 5045 3090.

7.    W obiektach na terenie, których rozgrywana jest Liga, obowiązuje zmiana obuwia dla wszystkich wchodzących oraz zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
8.    Uczestnicy rozgrywek zobowiązani są do podporządkowania się zaleceniom organizatorów w zakresie ładu i porządku na obiekcie sportowym.
9.    Nad poprawnością przebiegu rywalizacji czuwają prowadzący rozgrywki oraz sędziowie.

 

II. Rozgrywanie spotkań w lidze PALK

1.    Terminarz spotkań będzie podany z odpowiednim wyprzedzeniem przez organizatorów PALK na stronie www.mosir.pultusk.pl oraz www.palk.pultusk.pl
2.    Sezon trwać będzie od 13 października 2012 roku do kwietnia 2013 roku. Mecze odbywać się będą w soboty i niedziele.
3.    System rozgrywek:
I runda systemem „każdy z każdym”- jedna kolejka
II runda play off w/g klucza  A-1-8, B-2-7, C-3-6, D-4-5 drużyny grają do 2 wygranych meczy.
Zwycięzcy awansują do półfinału i grają w/g klucza : A – D, C – B.
Przegrani grać będą o miejsca 3 i 4, a zwycięzcy o miejsca 1 i 2.
Drużyny, które przegrały swoje pojedynki w I rundzie play off grają o miejsca 5 i 8  w/g  tego samego klucza.
Drużyny, które w I rundzie zajęły miejsca 9 -12 rozegrają po jednym meczu wg następującego klucza: 9 – 12 , 10 – 11.Zwycięzcy meczy zagrają o miejsce 9 a przegrani o miejsce 11.
4.    Czas gry 4 razy 10 minut ryczałtem, przerwy między kwartami 1 minuta, drużynie przysługuje 1 przerwa w każdej kwarcie i dogrywce. Ostatnie dwie minuty w czwartej kwarcie – czas zatrzymywany przy wyrównanym wyniku meczu/10 punktów – max/. O zatrzymaniu czasu decydują sędziowie.
5.    Dogrywka 5 minut.
6.    System punktacji przedstawia się następująco: zwycięstwo 2 punkty, przegrana 1 punkt, walkower 0 punktów (0:20 w koszach).
7.    O kolejności w tabeli decyduje ilość zdobytych punktów przez daną drużynę.
W przypadku takiej samej ilości zdobytych punktów decyduje wynik bezpośredniego spotkania między zainteresowanymi drużynami.
8.    Jeżeli drużyna w danej edycji nie stawi się na dwa spotkania, które zostaną zweryfikowane jako walkowery, zostaje automatycznie wykluczona z aktualnych rozgrywek. Wówczas unieważnia się dotychczas rozegrane spotkania przez tę drużynę i weryfikuje się wyniki jako walkowery dla przeciwników (0: 20).
9.    W przypadku oddania walkowera w fazie Play Off w jednym z meczy, drużyna przegrywa całą rundę walkowerem.
10.    Godzina spotkania może zostać przełożona, ale tylko pod warunkiem uzgodnienia nowego terminu przez wszystkie zainteresowane strony.
11.    Nie można przekładać terminów spotkań w rundzie play-off.
12.    Wszelkie protesty i odwołania powinny być składane na odwrocie oryginału protokołu spotkania, opatrzone szczegółowym opisem i czytelnym podpisem osoby składającej protest. Procedura ta powinna nastąpić bezpośrednio po zakończonym spotkaniu po uprzednim poinformowaniu arbitra stolikowego o zamiarze wniesienia uwag do protokołu spotkania.
13.    W lidze prowadzone będą statystyki: Króla Strzelców, Króla Strzelców za 3 pkt
na podstawie protokołów.
14.    W skład obsady sędziowskiej wchodzą: 2 sędziów boiskowych, 2 sędziów stolikowych.
15.    W związku z małą ilością sędziów na terenie Pułtuska, każda drużyna zobowiązana jest do delegowania jednego zawodnika, który będzie II sędzią w meczach obcych zespołów  nie mniej  jednak niż 3 razy.

 

III. Awans do I ligi i spadek do II ligi

1.    W przypadku udziału w PALK więcej niż 10 drużyn w przyszłym sezonie (na podstawie wyników sezonu 2010/11, zostanie utworzona I i II liga rozgrywek).
2.    Z I ligi bezpośrednio spadnie ostatnia (10-ta) ekipa, a przedostatnia (9-ta) zagra baraż
z 2-gą drużyną z II ligi.
3.    Z II ligi bezpośrednio awansuje mistrz rozgrywek, natomiast druga drużyna będzie grać baraż z 9-tą drużyna z I ligi.

 

IV. Postanowienia dotyczące drużyn i zawodników

1.    Drużyna musi posiadać swoją nazwę, kapitana, telefon kontaktowy, musi posiadać jednolity strój sportowy z numerami od 4 do 99. Każdy zawodnik musi posiadać numer na koszulce. W przypadku braku stroju (jednolitego z drużyną) lub braku numerów na koszulce sędzia lub Organizator ma prawo nie dopuścić zawodnika lub zespołu do gry. Każdy zawodnik zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do gry w PALK. Osoby niepełnoletnie składają również zgodę rodziców.
2.    Zgłoszenia do rozgrywek przyjmowane są do dnia03.10.2012 r.
3.    Pełne zgłoszenie do rozgrywek musi zawierać:
- wypełniony formularz zgłoszeniowy,
- dowód wpłaty wpisowego.
Zgłoszenia drużyn + dowód wpłaty wpisowego  można dostarczyć fax 23-692-02-67,
e-mailem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   lub osobiście - sekretariat MOSiR ul. Daszyńskiego 17A)  - do dnia 03.10.2012 r.
4.    W drużynie może występować min. 8 zawodników a max. 15 zawodników.
5.    W czasie trwania rundy zasadniczej jest możliwość dopisania zawodnika do listy w danej drużynie, jeśli nie było zgłoszonych 15 zawodników.
6.    Każda drużyna musi rozpocząć mecz mając minimum 5-ciu zawodników.
7.    Zawodnicy uczestniczący w lidze PALK nie mogą zmieniać barw klubowych w trakcie sezonu.
8.    W przypadku zgłoszenia 15 zawodników do składu drużyny nie ma żadnych możliwości zgłoszenia nowych zawodników.
9.    Aby zawodnik z danej drużyny mógł wziąć udział w play off musi rozegrać minimum
3 spotkania w rundzie zasadniczej.
10.    Zawodnik zrzeszony w PALK ma obowiązek posiadać dokument stwierdzający tożsamość i okazywać go na żądanie arbitrów spotkania lub organizatora rozgrywek.
11.     W rogrywkach PALK nie mogą brać udziału zawodnicy zarejestrowani w OZKosz i biorący udział w rozgrywkach III ligi lub wyższej/kara – walkower w meczu z udziałem w/w zawodnika/.

 

V. Kary

1.    Za nie przystąpienie do meczu bez wcześniejszego powiadomienia organizatora lub nieprzybycie w komplecie na mecz drużyna ponosi koszty sędziowskie.
2.    Za każde przewinienie techniczne – zawodnik płaci karę w wysokości 10 zł lub odbywa pauzę 1 meczu.
3.    Za drugie przewinienie niesportowe – zawodnik płaci karę w wysokości 10 zł lub odbywa pauzę 1 meczu, za trzecie i każde następne przewinienie niesportowe zawodnik płaci karę 10 zł i odbywa pauzę 1 meczu.
4.    Za przewinienie dyskwalifikujące (rażąco niesportowe zachowanie) – zawodnik płaci karę 30 zł oraz odbywa pauzę 1 meczu.
5.    Za przewinienie dyskwalifikujące (rażąco niesportowe zachowanie) – zawodnik może również zostać decyzją sędziów i organizatorów PALK wykluczony z Ligi.
6.    Drużyny pokrywają koszty zniszczenia obiektu, na którym są odbywane mecze PALK.
7.    Wszystkie kwoty za ewentualne kary zostaną przeznaczone na nagrody na koniec rozgrywek.
VI. Postanowienia końcowe.
1.    Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach PALK  nie są ubezpieczeni.
2.    Zgłoszenie drużyny do rozgrywek II edycji Pułtuskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki,  jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją  niniejszego  regulaminu.
3.    Organizatorzy przewidują puchary, dyplomy, oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych drużyn oraz wyróżniających się zawodników.
4.    Nagrody indywidualne w poszczególnych kategoriach przyznawane są najlepszym zawodnikom wg następującego klucza:
•    do statystyk liczymy wszystkie mecze z wyjątkiem ostatniego spotkania (decydującego
o końcowej klasyfikacji drużynowej);
•    w klasyfikacji uwzględnieni zostaną zawodnicy którzy rozegrali minimum 7 spotkań.
5.    Sprawy sporne rozstrzygają  organizatorzy  w formie negocjacji ze stronami, które weszły w spór.


Dyrektor MOSiR
mgr Józef Gryc
 

PŁYWALNIA

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA >>

lokalizacja

ul. St. Śniegockiego 3

biuro - tel. 23 692 81 29

kasy - tel. 23 692 53 65

plywalnia@mosir-pultusk.eu


GODZINY PRACY PŁYWALNI >>

GODZINY OTWARCIA SAUNY >>

REGULAMIN >>

CENNIK >>

WYKAZ SZKÓŁ NAUKI PŁYWANIA >>

TYGODNIOWY HARMONOGRAM REZERWACJI TORÓW PŁYWALNI >>

KOMUNIKAT O STANIE JAKOŚCI WODY

Pływalnia MOSiR informuje, że na podstawie aktualnych badań wody basenowej wykonanych przez firmę Jars Sp. z.o.o.  z siedzibą w Łajskach k/Legionowa przy ul. Kościelnej 2A, woda we wszystkich nieckach na Pływalni w Pułtusku jest przydatna do kąpieli. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY NA PŁYWALNI  >>HONORUJEMY KARTY:


 


P  A  L  S

zobacz: RANKINGI - STATYSTKIKORTY TENISOWE MOSiR

 

KORTY NA

STADIONIE  MIEJSKIM

ZAPRASZAMY >>


REGULAMIN KORTÓW >>

Rezerwacje przyjmuje

p. Mariusz Kalinowski

pod numerem tel.

883 905 359